เลือดจระเข้ สู่ เลือดจระเข้แคปซูล

เลือดจระเข้ สู่ เลือดจระเข้แคปซูล

ก่อนที่จะมี "เลือดจระเข้" แคปซูลวินน์ แต่เดิมทางฟาร์มจระเข้จะใช้ปืนยาวยิงบริเวณสมองหรือกะโหลกจระเข้เพื่อให้ตายเฉียบพลัน และนำจระเข้ขึ้นแขวนก่อนทำการชำแหละหรือวางบนขอบโต๊ะ ทำให้เลือดไหลออกจากตัวจระเข้ทางส่วนหัว แล้วนำภาชนะรองรับเลือดที่ไหลออกมา จากนั้นนำเลือดที่ได้ไปเก็บไว้เพื่อทำการแปรรูป ส่วนมากคือนำไปตากแดดและอบแห้งด้วยความร้อน จนกลายเป็นเลือดจระเข้อบแห้งแล้วนำมาบรรจุเพื่อจำหน่ายออกไปทั้งในและต่างประเทศ ผู้ซื้อจะใช้เพื่อเป็นสมุนไพรผสมในตำรับยาแผนโบราณ

วิธีที่เล่ามานั้น รศ.ดร.วิน เห็นว่าเลือดจระเข้นั้นจะมีการปนเปื้อนแบคทีเรียหรือฝุ่นละออง หรือสิ่งสกปรกที่ล่องลอยอยู่ในอากาศเมื่อเลือดไหลออกจากตัวจระเข้ และยังมีภาชนะที่นำมารองรับเลือดก็เสี่ยงต่อการปนเปื้อนเช่นกัน ส่วนการนำไปตากแดดแบบดั้งเดิมนั้นต้องตากแดดหลายวันกว่าเลือดจระเข้จะจับกันเป็นก้อนแห้ง พอแห้งแล้วจะนำมาบดให้เป็นผงด้วยโกร่งหรือครก ต่อมามีการนำไปอบแห้งด้วยความร้อนและใช้เครื่องบด ซึ่งวิธีที่กล่าวมานั้นนอกจากเลือดผงแห้งที่ได้จะไม่สะอาด แล้วการอบด้วยความร้อนจะทำให้โปรตีนที่มีอยู่สูงมากในเลือดจระเข้ต้องสูญเสียไปด้วย

นวัตกรรมใหม่ในการเก็บเลือดจระเข้ให้สะอาด โดย รศ.ดร.วิน และคณะวิจัย

จากการทำเลือดจระเข้แห้งแบบดั้งเดิม ทีมวิจัยจึงเกิดแนวคิดว่า ถ้าต้องการให้ผู้บริโภคได้กินเลือดจระเข้แห้งเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ จำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นเบื้องต้น

ท่านผู้อ่านหลายคนคงเคยผ่านการเจาะเลือดเวลาไปตรวจร่างกายประจำปี หรือเคยไปบริจาคเลือด พยาบาลจะใช้เข็มแทงไปยังเส้นเลือดใหญ่ และให้เลือดไหลออกมาเข้าสู่กระบอกเก็บเลือด เมื่อได้เลือดตามจำนวนที่ต้องการแล้วก็จะใส่ลงในหลอดเก็บเลือดแล้วปิดผนึกทันที เลือดที่ดูดออกมาก็จะสะอาดไม่ปนเปื้อนและไม่ได้สัมผัสอากาศเลย

รศ.ดร.วิน กับทีมวิจัยจึงใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเจาะเก็บเลือดจระเข้ โดยใช้เข็มเจาะเลือดประกอบกระบอกฉีดยา (syring) ตามวิธีที่ทางแพทย์ใช้ แต่จระเข้เป็นสัตว์ที่มีหนังหนาและแข็ง  จึงจำเป็นต้องใช้เข็มและกระบอกฉีดยาหลายขนาดเพื่อให้สามารถเก็บเลือดจระเข้ได้ตามปริมาณที่ต้องการ ขณะเดียวกันเข็มที่เจาะต้องมีคุณสมบัติพิเศษในเรื่องความแข็งแรง รวมทั้งต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของผู้ปฏิบัติงานด้วย แม้กระนั้นก็ตาม ยังมีอุปสรรคอยู่มากทั้งในเรื่องความสิ้นเปลืองและเลือดที่ได้ยังไม่สะอาดเพียงพอได้ดั่งใจ รศ.ดร.วิน จึงมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยมา จนในที่สุด รศ.ดร.วิน และคณะทีมวิจัยได้คิดค้นและประดิษฐ์ “อุปกรณ์เจาะเก็บเลือดจระเข้ได้ในปริมาณมาก” และ “เข็มเจาะเลือดจระเข้” ซึ่งอุปกรณ์ทั้ง 2 ชนิดนี้ได้จดสิทธิบัตรเลขที่ 36114 และ เลขที่ 46481 ในเดือน กรกฎาคม 2556 และเดือน ตุลาคม 2558 ตามลำดับ

สิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นนี้ สามารถเจาะเก็บเลือดจระเข้ได้อย่างน้อย 200 มิลลิตรต่อตัว โดยไม่ทำลายชีวิตจระเข้และไม่เป็นการทรมานจระเข้ เพราะหลังการเจาะเก็บเลือดครั้งแรก พักช่วง 3-4 เดือน ก็สามารถกลับไปเจาะเก็บเลือดได้ใหม่หลังจากธรรมชาติของเลือดจระเข้ได้สร้างเลือดขึ้นมาใหม่ เหมือนเราทุกคนที่ไปบริจาคเลือดหลังจากนั้นร่างกายเราก็จะสร้างเม็กเลือดขึ้นมาใหม่ได้เช่นกัน

ที่สำคัญที่สุดคือ ทำให้ รศ.ดร.วิน ได้เลือดจระเข้ที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อน 100 เปอร์เซ็นต์ สามารถเข้าสู่กระบวนการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได้ต่อไป

กระบวนการผลิตเลือดจระเข้แห้งที่คงคุณภาพ

เมื่อเราได้เลือดจระเข้อันเป็นวัตถุดิบต้นทางที่มีความสะอาดปลอดภัย และปราศจากสิ่งปนเปื้อนมาแล้ว กระบวนการที่สำคัญต่อไปคือ จะผลิตให้ได้มาตรฐานทางวิทยาศาสตร์ และคงคุณค่าของสาระสำคัญต่างๆ ในเลือดจระเข้ให้คงอยู่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคให้มากที่สุด

รศ.ดร.วิน และทีมวิจัย เลือกใช้วิธีการทำแห้งเลือดจระเข้ด้วยกระบวนการระเหิดแห้งภายใต้ความเย็นจัด (Freeze Drying) ซึ่งไม่ทำให้โปรตีนในเลือดจระเข้เสียคุณสมบัติ แทนกรรมวิธีดั้งเดิมทั้งการตากแดด การเข้าตู้อบแห้งด้วยความร้อนสูง เมื่อได้เลือดจระเข้แห้งฟรีซดรายที่มีคุณภาพดีแล้ว จึงนำมาทำให้เป็นผงโดยอุปกรณ์ที่สะอาดภายใต้สภาวะที่ปลอดเชื้อ และนำมาบรรจุแคปซูลเพื่อความสะดวกในการรับประทาน แทนการทานแบบเดิมๆ

ขอบคุณที่มาจากหนังสือ เลือดจระเข้ รศ.ดร.วิน เชยชมศรี

เลือดจระเข้ ที่ได้รับการการันตีคุณภาพโดยนักวิจัยโดยตรง!เลือดจระเข้แคปซูลวินน์

เลือดจระเข้ขวดเล็ก

30 แคปซูล
ราคา 500 บาท

เลือดจระเข้ขวดใหญ่

100 แคปซูล
ราคา 1,500 บาท

เลือดจระเข้-ฮีโมไลเสท

100 แคปซูล
ราคา 1,800 บาท

สั่งซื้อเลือดจระเข้ได้ที่

Tel : 092-845-7637
Line : Add Friend Click!
วิธีสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้า